Thông Tin Thanh Toán

Thông tin thanh toán và thông tin liên hệ của chúng tôi được thể hiện trên website đang hoạt động, mọi thông tin khác sẽ không được sử dụng. Mọi vấn đề về chuyển khoản nhầm chúng tôi sẽ không chụi trách nhiệm.

Ngân Hàng Techcombank – Hải Phòng

Số tài khoản: 19034947915013

Tên tài khoản: ĐỖ THỊ THIỆN